bungalowpark salvatorhoeve

Ouwerkerk

   
     
 

In het park bevinden zich 144 bungalows van 4 verschillende typen.

Deze zijn ontworpen voor gezins gebruik, een woonkamer met meestal open keuken en een beperkt aantal (slaap)- kamers, afhankelijk van het type bungalow. Alle bungalows, staande op eigen grond, zijn in particulier eigendom en worden voor grootste deel gebruikt als vakantie en/of weekendwoning. Een kwart van de bungalows wordt permanent bewoond. Sinds meerdere jaren is ongeveer 40% van de eigenaren woonachtig in Duitsland. Slechts enkele bungalows worden op commerciële basis door de eigenaren verhuurd.

Er bevinden zich om de grond behorende bij de bungalows grondstroken die het park een natuurlijk en bosrijk aanzien geven. Deze grond is eigendom van de vereniging van eigenaren. Tussen de woningen hebben deze stroken een breedte van 3 meter. De strook om het park heeft een breedte van 5 meter. Om deze strook grond te onderhouden is een 3 jaren-snoeiplan opgesteld waarin elk jaar een deel van het park gesnoeid wordt.

Op het park bevinden zich alle voorzieningen zoals:

       * Asfalt wegen           * Straatverlichting            * Gas                     * Electra
       * Kabel                      * Waterleiding                  * Riolering             * Milieustraat

Ons park is verkeerstechnisch ingericht als een WOONERF (dus stapvoets rijden). De verkeersregels die op het park gelden zijn dan ook dezelfde als voor een woonerf. Verder kan het park niet bezocht worden door verkeer zwaarder dan 5,4 ton.

Privacy regels AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens):
M.i.v. 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Deze regels zorgen ervoor dat de privacy van burgers in de EU
wordt gewaarborg. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 19 mei 2018 is de wijze waarop het
bestuur van de VVE Salvatorhoeve hiermee wil omgaan besproken. Lees verder over onze privacyregels
in de kolom 'Bestuursmededelingen'.

Persönliche Daten der AVG (Algemeine Verordnung Persönliche Daten):
Ab 25. Mai 2018 ist diese AVG in Kraft. Diese Verordnung gewährleistet die Privatsphäre der Bürger in
der EU. Während der General Versammlung der VVE am 19.Mai 2018 wurde die Art und Weise diskutiert,
in der sich das Management der VVE Salvatorhoeve zu befassen gedenkt. Lesen Sie mehr über unsere
Datenschutzrichtlinien unter 'Bestuursmededelingen'. Nur auf niederländisch.

Belangrijke telefoonnummers:
SPOED voor Brandweer, Ambulance en Politie: 112   
Politie (niet spoedeisend): 0900 - 8844
Huisartsenpraktijk Nieuwerkerk: 0111 - 641810
Huisarts Bruel Zierikzee: 0111 - 413965
Huisartsenpraktijk 's avonds, nacht en weekend: 0900 - 1585
Tandarts Mondzorg totaal Klaassen: 0111 - 416534
Dierenartsenpraktijk Schouwen-Duiveland: 0111 - 412180
Dierenambulance: 0111 - 406111
Parkbeheerder de hr. Manni: (0651-198890)
Rioolservice de Voogd:  0111-421232                                     

 

Vereniging Van Eigenaren

Voor het beheer van de gemeenschappelijke voorzieningen en eigen grond bestaat de Vereniging van Eigenaren Salvatorhoeve. Van de totaal 13 hectare grond van het park is 7 hectare in het beheer en eigendom van de vereniging.

De overige grond is de grond onder en om de woningen. Het bestuur wordt gevormd door eigen leden van de vereniging die door de vereniging worden gekozen. De vereniging draagt zorg voor de wegen, riolering, groensingels, vijvers, verlichting, grasvelden, brug, tennisbaan, centrale parkeerplaats en de afvoer van huisvuil.

De statuten en het huishoudelijk reglement van onze VVE kunnen u op verzoek worden toegezonden. Als u een e-mail stuurt naar info@salvatorhoeve.nl worden deze per omgaand aan u toegestuurd.

Alle eigenaren van de bungalows zijn verplicht lid van de vereniging en dragen middels de jaarlijkse contributie bij aan gemeenschappelijke voorzieningen. In de maand december ontvangen de leden hiervoor een rekening voor momenteel € 845,-  (incl. 'eigen' milieustraat, dus men betaalt geen reinigingsrechten).

Normaal wordt er eenmaal per jaar op de zaterdag van het Pinksterweekend een algemene ledenvergadering gehouden. Hierin wordt rekening en verantwoording afgelegd, de begroting voor het nieuwe jaar vastgesteld, bestuursleden gekozen of herkozen en verder worden er voorkomende zaken behandeld.

Een maal per jaar rond december ontvangen alle leden een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het doen en laten van de vereniging.

 
  © 2007 - 2024 Salvatorhoeve